Välj rätt fasadfärg

Rätt fasadfärg till huset

right color facadeFasaden är husets yttersta skydd – den skall skydda från regn, snö och vind. Förutom taket på ett hus är fasaden viktig att underhålla och vid behov måla om för att undvika rötskador. Huvudregeln är att man skall måla med samma typ av fasadfärg som byggnaden är målad med tidigare.

Träfasader som skall målas för första gången kan med fördel grundoljas innan virket sätts upp som fasad. Var noga med att grundolja ändträet, spikställen, vindskivor och fönsterkarmarna eftersom dessa områden på huset är extra utsatta för regn och fukt. Stryk omsorgsfullt på grundolja innan målning för optimalt resultat.

Olika fasader – Olika färger

Vanligaste materialet på en fasad är trä, cement och puts. Beroende på vilken sorts material som fasaden har – välj en fasadfärg som är lämplig utifrån det kriteriet. Puts- och betongfärgerna är framtagna för ändamålet att fästa på puts och betong och skall inte användas på annat material.

Om du är osäker på vilken sorts färg som trähuset målats med tidigare, är det slamfärg, akrylatfärg, alkydfärg eller linoljefärg? Det kan vara svårt att veta skillnaden. Ta med avskrapade färgflagor till en färgbutik och be personalen hjälpa till att utreda vilken sorts färg huset tidigare målats med. Alternativt kontakta tidigare fastighetsägare och fråga.

Kom ihåg att förarbetet för ett lyckat resultat av en fasadmålning är minst lika viktigt som själva målandet. Skrapa och tvätta och ta bort gamla färgrester, det gör att den nya fasadfärgen fäster ordentligt.

Måla första gången

Skall du måla fasaden för första gången så finns det olika alternativ att välja på. Falu rödfärg är en slamfärg som lätt stryks ut över träet. Nackdelen är att man behöver måla om relativt ofta. Dock är förarbetet enkelt – tvätta, låt torka och sen måla. Vill man ha en färg som inte behöver målas om på längre tid välj en akrylatfärg. Grundarbetet är viktigt för bästa resultat, vilket gäller alla färger. Linoljefärg ger ett bra skydd och håller längre än slamfärg mellan målningarna.