Renovera ett gammalt hus

Renovering är ett projekt

Glädjen i att renovera och återställa ett gammalt hus till dess ursprungliga charm och utseende är enorm för den som genomför projektet. Det finns mycket att tänka på men resultatet är väl värt den personliga tillfredställelsen.

Renovating an old houseBörja med att prioritera husets skick och starta en renovering där behovet är som störst. Det kan vara spruckna tegelpannor på taket, en timmervägg som börjat få röta, en skorsten som vittrat sönder av väder och vind eller ett trägolv som är helt uttjänt och behöver bytas ut. Oavsett vad som behövs göras först är det viktigt att inte ha bråttom; att renovera ett gammalt hus ska få ta den tid det tar.

Det kan vara bra att prioritera en renovering som gör mest nytta ur underhållssynpunkt. Att starta med att tillverka en kakelugn för att det är vackert, mysigt och stämningshöjande kan därför vara en direkt dålig idé om skorstenen är i nästintill obrukligt skick då detta kommer att resultera i eldningsförbud inom en rätt snar framtid. Gå husesyn och ta reda på var i huset en renovering är mest nödvändig för det gamla husets byggkonstruktion, hållbarhet och funktionalitet. Renovering är ett projekt och skall planeras med en generös tidsram, rätt material, rätt kunskaper och rätt verktyg.

Tänk på detta

Ta hjälp av kunnig personal. När du inte vet gamla tiders byggtekniker, målartekniker eller materialval, rådfråga dem som arbetar inom området byggnadsvård och gamla hus. En generell regel vid renovering av gamla hus är att i största möjliga utsträckning använda samma eller liknande material, färger och tekniker. Frångår man denna generella regel blir resultatet sällan bra och enhetligheten i renoveringen går lätt förlorad. Försök att att ha ett visst tema genom hela renoveringsprojektet och undvik alltför stora förändringar.

Håll en röd tråd

För stora stilbrott i en renovering blir sällan lyckade; en gammal kakelugn passar kanske inte så bra bredvid ett hypermodernt kylskåp. Det är därför bra att hålla en röd tråd genom samtliga rum i det gamla huset för att uppnå bästa möjliga resultat.