Om hemsidan

architectural, town plans,På den här hemsidan finner man information om byggnadsvård, stadsplaneringar, nybyggnationer och renoveringar. Intresset för detta har ökat i samma takt som marknadspriserna på fastigheter vilket har gjort folk mer benägna att ta hand om och vårda hus och hem. Fastigheter och bostäder är en investering för framtiden och värdet bibehålls bättre om man underhåller byggnaderna på ett bra sätt. Den här hemsidan ger tips, råd och information om hur man bäst håller byggnader i gott skick och planerar framtida bygge.

Byggnadsvård

Äldre fastigheter kräver ofta en specifik expertis vad gäller byggnadsvård. Gamla tekniker och annorlunda typer av färger och material gör att man kan behöva rådfråga byggnadsvårdskunnig personal. Det är alltid bra att tala med någon som har rätt kompetens och erfarenhet, inte minst när det handlar om byggnadshistoria.

Nybyggnationer

Det behövs byggas mer på höjden! Fler människor får på så sätt ett boende på en mindre yta men trots det är skyskrapor ovanligt förekommande och inget man ser i storstäderna Stockholm, Göteborg eller Malmö. Frågan man ställer sig är varför byggs det inga skyskrapor i storstadsregionerna? Vad kan detta tänkas bero på?

Renoveringar

Istället för att slita och slänga ut kök eller badrum kan man renovera de redan existerande. Renoveringar, om de är rätt utförda, kan skapa nytt av gammalt. Ett uttjänat parkettgolv kan slipas och lackas om för att ge vardagsrummet ett nytt utseende.

Stadsplaneringar

Staden växer och den urbana inflyttningen ökar. Nybyggnationer eller förtätningar av redan byggda husområden kräver en god stadsplanering. Grönområden och parkområden skall planläggas och integreras på ett naturlig sätt medan gator och torg behöver dimensioneras rätt för att vara funktionella och attraktiva mötesplatser.