Olika tak och underhåll

Olika tak

Metal roofTaket fyller en viktig funktion på alla byggnader. Det ska hålla byggkonstruktionen torr och avleda vattnet bort från byggnaden. Taket kan göras på en mängd olika sätt. Det kan ha olika former och bestå av olika material. Vanligen är tak gjorda av tegel, plåt eller betong och den vanligaste formen är ett “sadeltak”, vilket består av två obrutna takdelar som förenas uppe vid taknocken. Olika takmaterial kan läggas på ett “sadeltak”. Det är framförallt utseende, pris, funktionalitet och livslängden på takmaterialet som i slutändan avgör vilket takmaterial som är lämpligast att lägga på en byggnad.

1. Tegeltak – materialet tegel är ett naturmaterial och ger ett hållbart tak med ett klassiskt utseende. Många tycker att tegel bara blir vackrare med åren och tegel som takmaterial har helt klart sin charm. Andra fördelar med ett tegeltak förutom att det är vackert och slitstarkt är tex: om en tegelpanna går sönder behöver man oftast endast byta ut den enskilda skadade tegelpannan.

2. Plåttak – ger ett hållbart tak och är till skillnad mot tegel ett mycket lättare material. Det är lämpligt för takkonstruktioner som inte är byggda för av klara av tunga yttre takmaterial och finns i alla möjliga färger. Svart, grönt och rött är dock de tre vanligast förekommande färgerna på plåttak. Livslängden på ett plåttak är ca 20-30 år.

3. Betongtak är ett mer ekonomiskt alternativ än tegel. Det ger ett slitstarkt tak och finns i många olika färger. Tidigare var betongtaken mycket tunga. Idag finns det lättbetong som gör att materialet kan vara lättare än tegel. Livslängden på ett betongtak är densamma som för tegel, ca 100 år.

Underhåll och besiktning

Ett läkande tak skapar snabbt bekymmer i övriga byggkonstruktioner. Ju tidigare man upptäcker och reparerar ett skadat tak desto mindre blir arbetsinsatsen och kostnaden. Ta för vana att besiktiga taket årligen. Gå igenom vindsutrymmen. Titta efter fukt eller vattenfläckar. Allra bäst att gör det är när det ösregnar – då kan man härleda takskadan direkt. Kontrollera att det inte regnar in vid särskilt utsatta delar av huset, skorsten och eventuella takfönster bör ses över extra nog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *