Inte en skyskrapa i sikte

Definitionen skyskrapa

skyscraperNär övergår en byggnad från att vara en byggnad till att bli en skyskrapa? Hur många våningar hög skall byggnaden vara för att tituleras ordet skyskrapa? Faktum är att det inte finns en klar definition av när en byggnad övergår till att bli en skyskrapa – fast man brukar säga att byggnaden måste vara minst 100 meter hög och att den på ett markant sätt höjer sig över resterande omgivning.

Vidare måste byggnaden innehålla våningsplan som går att vistas i. Ett sådant exempel som inte definieras som skrapa skulle kunna vara Kaknäs-tornet på Djurgården i Stockholm. Byggnaden är 155 meter hög, men byggd för att vara en radio- och tv- mast. Om byggnaden hade varit ett bostadshus med flera våningsplan skulle den förmodligen definieras som skyskrapa. Turning torso i Malmö är Sveriges högsta byggnad och är 190 meter hög. Flertalet av våningarna innehåller bostads-lägenheter och den definieras som Skandinaviens högsta skyskrapa.

Bygga en skyskrapa

Byggtekniskt är höga skyskrapor en utmaning att bygga och färdigställa. Byggkranar och helikoptrar används för att nå de högsta höjderna. Våningsplanen byggs i etapper. Kostnaderna för att bygga skyskrapor är höga. I Sverige hamnar de flesta skyskraporna som projekt på ett skrivbord och de genomförs aldrig.

Skyskrapor i Sverige

Första skyskraporna i Sverige byggdes i Stockholm. De två 60 meter höga kungstornen på Kungsgatan ritade av arkitekten Sven Wallander stod klara 1924 och 1925. Sedan skulle det dröja ända fram till 1950- och 60 talet innan fler skrapor kom att byggas. Skatteskrapan, hötorgsskrapan och Wennergren center tillkom. Kritiken mot byggandet av skrapor kom under 1970-talet. Man ville ha en småskalig bebyggelse – skraporna ansågs vara främmande och ett aningen skrämmande inslag i stadsbilden. Idag verkar intresset för att bygga skyskrapor vaknat upp igen. Bidragande orsaker kan vara redan färdigställda projekt som Kista Science Tower och Turning Torso i Malmö.

I Stockholm, Göteborg och Malmö finns ett stort byggbehov av bostäder – kanske får man se fler skrapor i framtiden när marken blivit för dyr – då tvingas byggbolagen att bygga på höjden.