Bygg gärna men bevara för all del grönområdena

Byggandet behövs

Construction happyÅr 2017 i januari blev Sverige över 10 miljoner invånare. Behovet av bostäder och att det börjar byggas runt om i landet råder det knappast några tvivel om. I Stockholm växer Norra Djurgårdsstaden fram och när det är färdigställt kommer minst 12.000 människor bo och leva där. Därtill räknar man att 35.000 nya arbetsplatser kommer byggas. Faktum är att det är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. I Malmö och Göteborg pågår också flera byggprojekt med nya bostäder och arbetsplatser. Nu byggs det i Sverige och behovet är stort av att få fram bostäder och arbetsplatser.

Stadsplanering krävs

En viktig uppgift för stadsplaneringen är att försöka förena enskilda och allmänna intressen när nya områden byggs eller äldre områden förtätas med bostäder och kontor. Därtill skall stadsplaneringen verka för stadens skönhet och karaktär oavsett om stadsplaneringen sker i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Alla städerna har sin specifika charm, karaktär och utformning. Stadsplaneringen måste också beakta framkomligheten, miljö, trafik och hur grönområden skall placeras för att vara attraktiva och tillgängliga för stadens invånare. Ett ytterst omdiskuterat projekt som varenda stockholmare vet och känner till är Slussen i Stockholm.

Stadens invånare vill ha grönområden

Stadsbor vill ha tillgång till grönområden och parker. En stad med bara asfalt och trottoarer skulle vara en mardröm för många. Inte minst hundägarna i staden. Att kunna ta en andningspaus och promenera en solig dag i en park eller i ett grönområde är nästintill ett måste för stadsborna. En annan aspekt av att ha tillgång till grönområden kan vara att man kan hålla stora evenemang och samla många människor på en och samma plats. Ett sådant exempel är Summerburst på Gärdet i Stockholm som drar 25.000-30.000 besökare årligen. Utan grönområdet Gärdet på Djurgården vore det svårt att arrangera en sådan stor ansamling med dansande människor på en och samma plats.